Inowrocław wirtualnie
WITAMY NA STRONIE

NIEPUBLICZNEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

"EKSPERT"

Zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty, pozwalającej na doskonalenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy  kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wszystkich typów placówek, jak i na zdobywanie nowych kwalifikacji.

J E S T E Ś M Y   P L A C Ó W K Ą   A K R E D Y T O W A N Ą

Ofertę tą kierujemy nie tylko do nauczycieli, ale również do dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów prowadzących.

Nasze atuty to:
 • współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą "Milenium",
 • wysoko wykwalifikowana i sprawdzona kadra,
 • 2 500 słuchaczy rocznie,
 • bardzo dobra organizacja zajęć i przyjazna atmosfera,
 • 10-cio letnie doświadczenie na rynku,
 • spełnianie wymagań przeprowadzonej ewaluacji na poziomie A.
Specjalizujemy się w prowadzeniu:
 • konsultacji dla liderów placówek oświatowych (przewodniczących zespołów, nauczycieli i osób pełniących funkcje kierownicze),
 • studiów podyplomowych,
 • kursów kwalifikacyjnych (organizacja i zarządzanie oświatą),
 • kursów i konferencji,
 • szkoleń i warsztatów,
 • innych form, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.
Koszty szkoleń wynoszą od 150 zł za godzinę dydaktyczną dla całych grup lub od 10 zł za godzinę dydaktyczną przy opłatach indywidualnych.

Ukończenie każdej formy doskonalenia dokumentujemy świadectwem lub zaświadczeniem.

Zajmujemy się kompleksową, profesjonalną organizacją jedno- lub kilkudniowych konferencji w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju

Aktualności:

- w dniach 19-20 kwietnia 2017 r. od godz. 16.00 w Zespole Szkół Katolickich w Inowrocławiu (ul. Wojska Polskiego 20 - obok Galerii "Solna") odbędą się warsztaty na temat "Aktualne wymagania przy zdobywaniu poszczególnych stopni awansu zawodowego". Zapisy drogą telefoniczną lub mailową. Koszt warsztatów - 80 zł,

- 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Inowrocławiu ((ul. Wojska Polskiego 20 - obok Galerii "Solna") odbędzie się szkolenie dla organizatorów i opiekunów wycieczek szkolnych. Zapisy drogą telefoniczną lub mailową. Koszt szkolenia -  60 zł,

- realizowane obecnie studia podyplomowe:
     - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
       (oligofrenopedagogika);
     - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- rozpoczęliśmy nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;

- przyjmujemy zgłoszenia na 24 godzinny kurs komputerowy obejmujący m.in. zagadnienia tworzenia i prezentacji multimedialnych, zakładania stron www, obsługę tabletów i laptopów. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie na zajęciach laptopa i tabletu,

- organizujemy szkolenie przygotowujące nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szczegóły w zakładce "Kursy". Szkolenie jest ważne przez okres 5 lat,

- przyjmujemy także zgłoszenia na pozostałe studia podyplomowe (wykaz studiów w zakładce "studia podyplomowe",

- oferujemy również studia podyplomowe (uzupełniające) dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:
     - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
       (oligofrenopedagogika),
     - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną,
     - diagnoza i terapia pedagogiczna.
Absolwenci tych studiów otrzymają świadectwo ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych. Koszt studiów - 1 300 zł.

UWAGA! Obowiązujące rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia umożliwiało organizowanie kursów kwalifikacyjnych wyłącznie do 31 grudnia 2014 roku. Od 1 stycznia 2015 r. nowe kwalifikacje można uzyskać tylko na studiach podyplomowych.

Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa pracy, np. konstruowania różnych regulaminów, interpretacji przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa organów państwowych, ZFŚS itp. oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu, przy ul. Wojska Polskiego 20 lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

W ramach systemu doskonalenia zachęcamy do korzystania z platformy www.doskonaleniewsieci.pl
Jest to narzędzie dla dyrektorów oraz nauczycieli umożliwiające m.in. samokształcenie, a także znalezienie dobrych rozwiązań praktycznych. Platforma pomaga zarządzać procesem wspomagania placówek oraz sieciami współpracy.
Strona główna | Studia | Kursy | Inne kursy | Szkolenia, warsztaty, konferencje | Publikacje | Kadra | Kontakt

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli "EKSPERT"
88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 77,
tel.: 52 357 44 85, 52 355 03 84
tel. kom.: 506 142 034, 606 306 203

e-mail: ncdn@ncdnekspert.pl

Nr rachunku bankowego:
BRE Bank SA 62 1140 2004 0000 3602 3215 0508


projekt i wykonanie strony www - em-studio.pl Inowrocław
Wirtualne wycieczki - Fotografia reklamowa

licznik odwiedzin: 5785 odsłon